FAQs Complain Problems

७६/७७

आठाै नगर सभामा उपस्थिति सम्बन्धमा

सडक आयोजनाहरुकाे निर्माणको बोलपत्र सम्बन्धी सूचना

खाधन्न आपूर्ति सम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्र आवह्यनको सूचना

दस्तावेज: 

क्वारेन्टाइनको सख्या घटाईएको सम्ब्नधमा

दस्तावेज: 

यस तिलागुफा नगरपालिका अन्तरगत विभिन्न क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिहरुको मिति २०७६।१२।२९ सम्मको विवरण

दस्तावेज: 

यस तिलागुफा नगरपालिका अन्तरगत विभिन्न क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिहरुको मिति २०७६।१२।२६ गते सम्मको विवरण

दस्तावेज: 

यस तिलागुफा नगरपालिका अन्तरगत विभिन्न क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिहरुको मिति २०७६।१२।२६ गते सम्मको विवरण

दस्तावेज: 

काेराेना भाईरस Covid- 19 Report till 2076-12-24

दस्तावेज: 

आवश्यक सहयोग सम्बन्धमा

Pages