FAQs Complain Problems

७९-८०

ग्रुप एस एम एस

सामाजिक सुरक्षाा भत्ता नवीकरण सम्बन्धमा

शैक्षिक छात्रवृत्ति वितरण सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

भुक्तानी तथा खाता बन्दी सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

भेलामा उपस्थित भईदिन हुन ।

हलुका सवारी साधन (जिप) भाडामा लिने सम्बन्धी दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना

दस्तावेज: 

क्याटलग/ब्रोसर सपिङ्ग विधिबाट सवारी साधन खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी प्रस्ताव आव्हानको सूचना

दस्तावेज: 

Pages