FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आर्थिक वर्ष २०८१।०८२को वार्षिक बजेट,नीति तथा कार्यक्रम

८०/८१ 06/24/2024 - 16:56 PDF icon आर्थिक वर्ष २०८१।०८२को वार्षिक बजेट,नीति तथा कार्यक्रम.pdf

आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट

८०/८१ 06/25/2023 - 21:04 PDF icon तिलागुफा नगरपालिकाको आ व ०८०।०८१ को वार्षकि निति तथा कार्यक्रम.pdf

आ.व‍. ०७९।०८० को वर्षिक प्रस्तावित नीति, योजना, कार्यक्रम तथा बजेट बक्तव्य

०७८।०७९ 06/27/2022 - 12:03 PDF icon Proposed annual program 2079.080.pdf

Tilagufa Municipality fiscal year 2078.079 Budget allocated

७७/७८ 07/04/2021 - 16:39 PDF icon Annual plan 2078-079 tilagufa.pdf

आ व ०७७।०७८ को वार्षिक प्रस्तावित निति तथा कार्यक्रम

७७/७८ 07/24/2020 - 11:26 PDF icon fiscal year 2077.078.pdf, PDF icon बजेट वक्तव्य.pdf

आ ‍.व. ०७६।०७७ को पूँजीगत तर्फ विनियोजित वार्षिक बजेट

७६/७७ 07/06/2019 - 19:21 PDF icon आ व ०७६।०७७ को वार्षिक बजेट पूँजीगत तर्फ.pdf

आ ‍.व. ०७६।०७७ को चालु तर्फ विनियोजित वार्षिक बजेट

७५/७६ 06/28/2019 - 21:49 PDF icon चालु तर्फको विनियोजित बजेट

वार्षिक प्रस्तावित नीति, कार्यक्रम तथा वजेट बक्तव्य

७५/७६ 11/19/2018 - 12:03 PDF icon वजेट वक्तव्य.pdf