FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

तिलागुफा नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको मिति २०७९।०२।१५ गते बसेको प्रथम बैठकको निर्णयहरु

०७८।०७९ 05/31/2022 - 17:28 PDF icon मिति २०७९।०२।१५ गते कार्यपालिकाको प्रथम बैठकको निर्णय.pdf

मिति ०७६।०५।०९ मा बसेको नगर कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

७६/७७ 09/05/2019 - 13:59 PDF icon मिति ०७६।०५।०९ मा बसेको नगर कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु.pdf

मिति ०७६।०४।०५ मा बसेको नगर कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

७६/७७ 07/31/2019 - 16:15 PDF icon मिति ०७६।०४।०५ मा बसेको नगर कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु.pdf

नगर कार्यपालिकाको मिति २०७६।०२।२३ गतेकाे निर्णय

७५/७६ 06/13/2019 - 16:04 PDF icon 076.02.24 Decision1 36-42.pdf

नगर कार्यपालिकाको मिति २०७६।०२।०२ गतेको निर्णय

७५/७६ 05/16/2019 - 19:51 PDF icon 076.02.02 Decision 32-36.pdf

नगर कार्यपालिकाको मिति २०७६।०१।२४ निर्णय

७५/७६ 05/15/2019 - 21:13 PDF icon 076.01.24 Decision 12-31.pdf

नगर कार्यपालिकाको मिति २०७५।१२।२५गतेको निर्णय

७५/७६ 05/15/2019 - 21:10 PDF icon 075.12.25 Decision 01-11.pdf