FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
रंगिन जस्तापाता खरीदको बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना ७९-८० 02/23/2023 - 07:32 PDF icon जस्तापाता.pdf
भैसीगौडा,चिल्खाया रुडुबन्चु क्रमागत योजना बोलपत्र आव्ह्यन सम्बन्धि सूचना ७९-८० 02/17/2023 - 11:34
भैसेगौडा,चिल्खाया, रुडुवञ्चु क्रमागत योजनाको बोलपत्र आव्ह्यन सम्बन्धि सूचना ७९-८० 08/23/2022 - 09:19 PDF icon Bhaisigauda,Chilkhaya,Rudubunchu kramagat yogana invitation of Electronic Bids
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय पत्रको सूचना ०७८।०७९ 06/03/2022 - 13:12 PDF icon Document 16.pdf
बालुवा सङ्कल्न तथा विक्रि शुल्क दस्तुर उठाउने शिल्बन्दी सम्बन्धी दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना ०७८।०७९ 12/31/2021 - 13:42 PDF icon Doshro suchana baluwa.pdf
जस्ता पाता खरीदको शिलबन्दी दरभाउ पत्र आवह्यन सम्बन्धी सूचना ०७८।०७९ 11/23/2021 - 11:49 PDF icon supply and delivery of ( blue colour) 6ft long cloured CGI
एफ एम रेडियोको उपकरण तथा सामाग्री खरीद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउ पत्रको आवह्ानको सूचना ७७/७८ 05/13/2021 - 12:14
सेनेटरी प्याड खरीदको दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना ७७/७८ 04/30/2021 - 21:49 PDF icon स्नेटरी प्याड.pdf
पाखेढुगा नुवाथान ग्रामीण सडक स्तरोन्नती ७७/७८ 04/30/2021 - 21:42 PDF icon पाखेढुगा नुवाथान ग्रामीण सडक स्तरोन्नती
एम्बुलेन्स खरीद सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना ७७/७८ 04/01/2021 - 16:29

Pages