FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

यस तिलागुफा नगरपालिका अन्तरगत विभिन्न क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिहरुको मिति २०७६।१२।२१सम्मको विवरण

दस्तावेज: 

यस तिलागुफा नगरपालिका अन्तरगत विभिन्न क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिहरुको मिति २०७६।१२।२० सम्मको विरण

दस्तावेज: 

यस तिलागुफा नगरपालिका अन्तरगत विभिन्न क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिहरुको मिति २०७६।१२।२० सम्मको विरण

दस्तावेज: 

विवरण पठाईदिनहुन

अनमी पदको करारमा लिने सम्बन्धी सूचना ।

अपा‌ङ्गता शिविर सन्चालन सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

अनलाईन घटना दर्ता तालिम सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

फिल्ड सहायक पदको अन्तिम योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

एम आई एस अपरेटरको अन्तिम योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

आ ‍.व. ०७६।०७७ को नगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरु तथा पदाधिकारीहरुकाे तलब भत्ता र अन्य निकासा

Pages