FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

Procurement of Fabricated steel Parts को बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आश्य पत्रको सूचना

औषधि आपूर्ति को लागी बोलपत्र सम्बन्धी सूचना

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय पत्रको सूचना ।

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय पत्रको सूचना ।

शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना ।

पानीखाल देखि चिमल चौर सम्म सडक निर्णमाण, श्री महावै आधारभूत विद्यालयको भवन निर्माण र ओखरभिट्टा देखि चुली सडक निर्णमा बोलपत्र आव्ह्यन सम्बन्धि सूचना

दस्तावेज: 

शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना ।

क्याटलक/ब्रोसर सपिंग विधिबाट सवारी साधन खरीद सम्बन्धि सिलबन्दी प्रस्ताव आव्ह्यन सम्बन्धि सूचना

पानीखाल देखि चिमल चौर सम्म सडक निर्णमाण, श्री महावै आधारभूत विद्यालयको भवन निर्माण र ओखरभिट्टा देखि चुली सडक निर्णमा बोलपत्र आव्ह्यन सम्बन्धि सूचना

दस्तावेज: 

क्याटलग/ब्रोसर सपिङ्ग विधिबाट सवारी साधन खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी प्रस्ताव आव्हानको सूचना

दस्तावेज: 

Pages