FAQs Complain Problems

८०/८१

आ व २०७९।८० को LISA and FRA को अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

सेवा करारमा कर्मचारी आवश्कता सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

सामुदायिक विद्यालयहरुको आ.व. २०७९/८० सम्मको वित्तीय लेखापरिक्षण गर्ने सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको बारे

दस्तावेज: 

अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको बारे

दस्तावेज: 

अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको बारे

अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको बारे

दस्तावेज: 

परीक्षाा स्थगित गरिएको सम्बन्धमा ।

Pages