FAQs Complain Problems

नगरपालिका बोर्डको निर्णय

तिलागुफा नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको मिति २०७९।०२।१५ गते बसेको प्रथम बैठकको निर्णयहरु

मिति ०७६।०४।०५ मा बसेको नगर कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

नगर कार्यपालिकाको मिति २०७६।०२।०२ गतेको निर्णय

दस्तावेज: 

नगर कार्यपालिकाको मिति २०७६।०१।२४ निर्णय

 

दस्तावेज: 

नगर कार्यपालिकाको मिति २०७५।१२।२५गतेको निर्णय

दस्तावेज: