FAQs Complain Problems

७६/७७

यस तिलागुफा नगरपालिका अन्तरगत विभिन्न क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिहरुको मिति २०७६।१२।२३ सम्मको विवरण

दस्तावेज: 

समिति गठन गरी जानकारी पठाईदिनहुन

यस तिलागुफा नगरपालिका अन्तरगत विभिन्न क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिहरुको मिति २०७६।१२।२१सम्मको विवरण

दस्तावेज: 

यस तिलागुफा नगरपालिका अन्तरगत विभिन्न क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिहरुको मिति २०७६।१२।२० सम्मको विरण

दस्तावेज: 

यस तिलागुफा नगरपालिका अन्तरगत विभिन्न क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिहरुको मिति २०७६।१२।२० सम्मको विरण

दस्तावेज: 

विवरण पठाईदिनहुन

शिल्बन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत सम्बन्धी सूचना

अनमी पदको करारमा लिने सम्बन्धी सूचना ।

Pages