FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

ठेक्का रद्ध गरिएको सूचना

सडक निर्माणको बोलपत्र आव्ह्यन सम्बन्धी सूचना

रङ्गीन जस्तापाता खरीद तथा दुवानी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्ह्यन सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

शिलबन्दी दरभाउ पत्र फिर्ता सम्बन्धि सूचना

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृती सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

सक्कलै कागजात पठाइदिनहुन

सक्कलै कागजात पठाइदिनहुन

प्रस्ताव खाेल्ने स्थान सम्बन्धि सूचना

विभिन्न स्वास्थय चाैकि निर्माण सम्बन्धी बाेलपत्र

रुडु वञ्चु फूलवारी पर्यटन क्षेत्र विकास आयोजनाको बोलपत्रको सूचना

Pages