FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

हलुका सवारी साधन (जिप) भाडामा लिने सम्बन्धी दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना

दस्तावेज: 

प्रशिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।

सेवा करारमा पदपूर्ती सम्बन्धी सूचना

हलुका सवारी साधन (जिप ) भाडामा लिने सम्बन्धि सूचना

व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति तथा पुन:श्रम स्वीकृति सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

बाल मनोबिज्ञ तथा समाजसेवीको रुपमा सूचीकरण हुन आउने सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

स्थगित परीक्षा पुन : संचालन हुने सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

परीक्षा स्थगित गरिएको सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

लिखित परीक्षाको मिति तोकिएको बारे

सेवा करारमा पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना ।

Pages