FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

तेस्रो चाैमासिक तलबी माग फार पेश गर्ने सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

वार्षिक मूल्याकन तथा नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

कोभिड १९ रिपोट २०७८।०२।०९

जिम्मेवारी तोकिएको र कोभिड रोग नियन्त्रण सम्पर्क व्यक्तिहरुको नामावली

घटना दर्ता शिविर सन्चालन सम्बन्धी सूचना

दोस्रो नगर स्तरिय राष्ट्रपति रनिडड्ग शिल्ड प्रतियोगिता

दस्तावेज: 

सेवा करारमा कर्मचारी पदपूर्ति सम्बन्धी

सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीहरुको, वाल विकास केन्द्र सहजकर्ता तथा निजि शिक्षकहरुो आ व ०७७।०७८ को दोस्रो चामाैसिक तलब भत्ता निकासा

परीक्षा मिति तोकिएको सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

सूचना

दस्तावेज: 

Pages