FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

अनमी पदको करारमा भर्ना लिने सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

आठाै नगर सभामा उपस्थिति सम्बन्धमा

क्वारेन्टाइनको सख्या घटाईएको सम्ब्नधमा

दस्तावेज: 

यस तिलागुफा नगरपालिका अन्तरगत विभिन्न क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिहरुको मिति २०७६।१२।२९ सम्मको विवरण

दस्तावेज: 

यस तिलागुफा नगरपालिका अन्तरगत विभिन्न क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिहरुको मिति २०७६।१२।२६ गते सम्मको विवरण

दस्तावेज: 

यस तिलागुफा नगरपालिका अन्तरगत विभिन्न क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिहरुको मिति २०७६।१२।२६ गते सम्मको विवरण

दस्तावेज: 

काेराेना भाईरस Covid- 19 Report till 2076-12-24

दस्तावेज: 

आवश्यक सहयोग सम्बन्धमा

यस तिलागुफा नगरपालिका अन्तरगत विभिन्न क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिहरुको मिति २०७६।१२।२३ सम्मको विवरण

दस्तावेज: 

समिति गठन गरी जानकारी पठाईदिनहुन

Pages